Cestovní ruch trochu jinak

Kazan foto 1

Příležitost prezentovat příklady dobré praxe, sdílet zkušenosti a inspirovat se v zahraniční nemá zámek příliš často. Ještě s větší radostí jsme pozvání přijali, když jsme se prostřednictvím Jihomoravského kraje dozvěděli, že zámek ve Slavkově si organizátoři mezinárodní konference v Rusku vybrali zcela záměrně.

Ptáte se proč? Zase ten slavný Napoleon…? Ale kdepak. Na zámku se totiž snažíme dát návštěvníkovi něco navíc. O čem mluvím? Podívejme na rozmanitost prohlídkových tras, množství kulturních a společenských akcí organizovaných pro různé cílové skupiny, vzdělávací programy pro školy nebo vyžití v zámeckém parku. 

Mnohéakce se však neodehrávají jen na zámku, ale také v jeho okolí, kde působířada organizací a spolků. A tak se nabízí další otázka. Prezentuje se Slavkov jako jeden celek, jedna destinace?

Destinační management jako nástroj, který se používá k efektivnímu řízení cestovního ruchu v regionu, je nejen v rukou veřejné správy, která by měla umět využít a ocenit potenciál svých pracovníků, kteří se aktivně snaží o propagaci destinace, ale záleží také na zapojení každé organizace, podniku, či místních, kteří mají zájem na tom, aby zde turisté rádi trávili svůj čas.

Kateřina Kalábová, ZS-A