Ohlédnutí za besedou nad knihou Slavkov u Brna v době světových válek

beseda účastníci

Dějiny Slavkova u Brna v první polovině 20. století, zejména v období dvou světových konfliktů, se staly náplní besedy, která se uskutečnila v úterý 5. prosince 2017 v Rubensově sále Zámku Slavkov-Austerlitz. Podkladem se stala aktuálně vydaná kniha nazvaná Slavkov u Brna v době světových válek, kterou sepsalo šest autorů. Tři z nich se účastnili besedy -  pan Bedřich Maleček ze společnosti BM Typo, která zároveň knihu vydávala, archivářka Mgr. Michaela Zemánková ze Státního okresního archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna a historik Mgr. Martin Rája, Ph.D. ze Zámku Slavkov-Austerlitz. Autoři Michaela Zemánková a Martin Rája nejprve knihu posluchačům přiblížili, včetně zdrojů, ze kterých čerpali. 

Poté měli účastníci z řad veřejnosti možnost se zeptat na záležitosti, které je zajímaly, diskutovat o dramatickém období slavkovských i světových dějin a měli také příležitost představit vzpomínky své či svých rodičů či prarodičů na dobu světových válek. Po ukončení diskuze si mnozí přítomní zájemci nechali podepsat knihu od přítomných autorů. Příjemnou kulturní vložkou bylo vystoupení tří členů skupiny Výlet. Účastníci besedy si tak mohli poslechnout písně jako Škoda lásky nebo Za císaře pána, které se vztahovaly právě ke zvolenému období. O tom, že bylo téma besedy pro veřejnost zajímavé, svědčí i hojná účast veřejnosti ze Slavkova i okolí.