Hledáme pracovníka oddělení programu a marketingu

zámek nádvoří5
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
 
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov - Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo
 
pracovník oddělení programu a marketingu
pozice: referent programového oddělení
 
Druh práce:                                      referent programového oddělení
 
Místo výkonu práce:                          Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
                                                          Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
 
Požadované předpoklady:                  - minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
                                                       - znalost cizího jazyka
                                                       - organizační schopnosti
                                                       - zkušenosti z oblasti PR a marketingu
                                                       - výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování a
                                                              kultivovaný projev, schopnost týmové práce, schopnost
                                                              samostatného řešení problémů, loajalita, spolehlivost a
                                                              pečlivost, možnost čelit stresovým situacím, časová flexibilita
                                                       - znalost práce na PC (MS Office)
                                                       - řidičský průkaz skupiny B
 
Vítané předpoklady:                           - tvorba grafických návrhů, orientace ve správě webu
                                                        - orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti cestovního
                                                              ruchu, kultury, propagace, kreativita
 
Náležitosti přihlášky:                          - jméno, příjmení, titul uchazeče
                                                       - datum a místo narození uchazeče
                                                       - státní příslušnost uchazeče
                                                       - místo trvalého pobytu uchazeče
                                                       - datum a podpis uchazeče
 
K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
                                                           - strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
                                                           - kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
                                                           - motivační dopis
 
Termín případného nástupu:                  5. srpna 2019
 
Platové zařazení:                                  platová třída 9
 
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 1. 7. 2019 do 12. hodin (elektronicky),
kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka, Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace,  Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz , tel.: +420 724 294 069.
 
Ve Slavkově u Brna
Dne 13. 6. 2019
Mgr. Eva Oubělická, DiS.