Vracení vstupenek na Slavkov Open 2019: STING - My songs v Informačním centru ve Slavkově u Brna

IC FB příspěvky
Koncert Slavkov Open 2019: Sting - My songs byl zrušen.
  
Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. 7. 2019. Pokud jste tedy vstupenku pořídili v Informačním centru ve Slavkově u Brna, budou vám peníze od pondělí 15.7.2019 vyplaceny zde. Otevírací doba je každý den od 9.00 do 17.00 (polední přestávka 11.30 - 12.00). Zákazník má nárok na vrácení plné výše vstupného. Pořadatel splnil svoji povinnost do 10 dnů od odvolání koncertu stanovit termín možnosti vrácení vstupného: od 15.7. t.r. do 15.8. t.r.. Vstupné je možno vrátit jen v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Po ukončení této lhůty se mohou přihlásit zájemci o vrácení vstupného jen u pořadatele a to přímo předložením vstupenky (toto již nebude řešeno prodejním místem - Informačním centrem). Děkujeme.
 
Rozhodnutí o lhůtě vrácení dáno zákonem č. 634/1992 Sb.: Zákon o ochraně spotřebitele: § 19: (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.