Přednášky k výročí Napoleona a Francouzské revoluce

09 přednáška revoluce kopie
Letos si připomínáme dvě kulatá výročí související (nejen) s Francií a jejími novodobými dějinami. Jednak 230. výročí od vypuknutí revoluce ve Francii roku 1789 a také 250. výročí od narození jednoho z nejznámějších Francouzů, Napoleona Bonaparta. Městská knihovna ve Slavkově u Brna a Zámek Slavkov-Austerlitz nabízí pro veřejnost dvě odborné přednášky, které revoluci i osobnost přiblíží z méně známého úhlu. S první přednáškou, nazvanou „Francouzský švindl svobody“: Cenzura, propaganda a šíření informací o Francouzské revoluce v českém a moravském prostředí, vystoupí ve středu 18. září v 16:00 v Rubensově sále odbornice z Karlovy univerzity doc. Daniela Tinková.
 
Ph.D. Docentka Tinková se tématu Francouzské revoluce dlouhodobě věnuje a tentokrát posluchače seznámí s dobovými informacemi a názory na revoluci ve Francii, které kolovaly v českých zemích na přelomu 18. a 19. století.
 
Druhé téma, v přednášce nazvané Strmý vzestup korsického rodáka: Mladá léta Napoleona Bonaparta, přiblíží v úterý 1. října v 17:00 v Rubensově sále historik Zámku Slavkov-Austerlitz Mgr. Martin Rája, Ph.D. Ten se zabývá napoleonskou epochou rovněž dlouhodobě. Pozornost bude zaměřena na méně známé okamžiky a okolnosti Napoleonova mládí. Přednášky finančně podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků Velká Morava.
                                                                                                                                             Martin Rája (ZS-A)
09 přednáška revoluce kopie
 
10 Napoleon kopie