Kalendář událostí

Slavkov Open 2019: Sting - My Songs
7 19 sting my songs
 
Koncert Slavkov Open 2019: Sting - My songs byl zrušen.

Vstupné se vrací těmito způsoby:

Informační centrum Zámek Slavkov - Austerlitz
Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. 7. 2019. Pokud jste tedy vstupenku pořídili v Informačním centru ve Slavkově u Brna, budou vám peníze od pondělí 15.7.2019 vyplaceny zde. Otevírací doba je každý den od 9.00 do 17.00 (polední přestávka 11.30 - 12.00). Zákazník má nárok na vrácení plné výše vstupného. Pořadatel splnil svoji povinnost do 10 dnů od odvolání koncertu stanovit termín možnosti vrácení vstupného: od 15.7. t.r. do 15.8. t.r.. Vstupné je možno vrátit jen v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Po ukončení této lhůty se mohou přihlásit zájemci o vrácení vstupného jen u pořadatele a to přímo předložením vstupenky (toto již nebude řešeno prodejním místem - Informačním centrem). Děkujeme.
 
Rozhodnutí o lhůtě vrácení dáno zákonem č. 634/1992 Sb.: Zákon o ochraně spotřebitele: § 19: (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Ticketportal
1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce – vstupenky není možné vracet na jiném prodejním místě, než na kterém proběhla ÚHRADA vstupenek. V případě zrušeného prodejního místa vrací platbu centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou - vstupné vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. 
O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 30 dnů ode dne zrušení akce

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací automaticky centrální kancelář (Politických vězňů 15, Praha 1) návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. O navrácení platby není nutné žádat - vracení probíhá postupně, a to do 30 dnů ode dne zrušení akce

3/ platba vstupenek přes benefity

vstupenky spolu s objednávkou je třeba doručit na adresu centrální kanceláře (Politických vězňů 15, Praha 1)

4/ platba vstupenek na fakturu

fakturu spolu se vstupenkami je třeba doručit na adresu centrální kanceláře (Politických vězňů 15, Praha 1)


Ticketmaster
Vstupenky zakoupené na prodejním místě je možné vrátit na pobočce, kde byly zakoupeny.

V případě, že jste vstupenky obdrželi poštou, je můžete vrátit v naší centrále Ticketmaster Rokoko na Václavském náměstí 38, Praha 1 nebo je zašlete na naší adresu – Ticketmaster Česká republika a.s., Jungmannova 26/15, 110 00, Praha 1 a peníze vám budou vráceny zpět přes platební bránu.

V případě nákupu TicketFastu či eTicketu (vstupenky, kterou si sami vytisknete či obdržíte na mobilní telefon) a u objednávek s osobním vyzvednutím, které nebyly doposud vyzvednuty, nám stačí e-mailem zaslat číslo objednávky. V ostatních případech je vždy vyžadován originál vstupenky.

Bližší informace ke zrušení koncertu najdete na stránkách  pořadatele www.livenation.cz a jejich Facebookových stránkách.

Pořadatelem akce je Live nation CZ.
 
 

Zpět