Předprodej vstupenek

info Informační centrum, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna
       images 1 +420 513 034 156
 
Podrobnější informace o jednotlivých představeních najdete v kalendáři akcí.
 
 • Koncert Slavkov Open 2019: Sting - My songs byl zrušen. Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna lze vracet v místě jejich zakoupení od 15. 7. 2019. Pokud jste tedy vstupenku pořídili v Informačním centru ve Slavkově u Brna, budou vám peníze od pondělí 15.7.2019 vyplaceny zde. Otevírací doba je každý den od 9.00 do 17.00 (polední přestávka 11.30 - 12.00). Zákazník má nárok na vrácení plné výše vstupného. Pořadatel splnil svoji povinnost do 10 dnů od odvolání koncertu stanovit termín možnosti vrácení vstupného: od 15.7. t.r. do 15.8. t.r.. Vstupné je možno vrátit jen v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Po ukončení této lhůty se mohou přihlásit zájemci o vrácení vstupného jen u pořadatele a to přímo předložením vstupenky (toto již nebude řešeno prodejním místem - Informačním centrem). Děkujeme.

Rozhodnutí o lhůtě vrácení dáno zákonem č. 634/1992 Sb.: Zákon o ochraně spotřebitele: § 19: (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 
kockydivoke  Hratky sobota  hratky nedele  
Předprodej 11  kriz1  kriz2  

 

 Obchodní podmínky, možnosti rezervace a způsobu platby

MOŽNOSTI REZERVACE VSTUPENEK
 • online po registraci v systému s následným zakoupením e-vstupenky (po rezervaci musí být platba provedena do 60 minut)
 • online po registraci v systému s vyzvednutím a platbou na pokladně
 • prodloužení rezervace je možné po dohodě na tel.: 513 034 156 (nejdéle však na 14 dní)
ZPŮSOBY PLATBY
 • osobně hotově či platební kartou
 • přes platební bránu GoPay
 • platba na fakturu (kontakt: infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.: 513 034 156)
 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 • V rámci online rezervačního systému je platba e-vstupenky zřízena pomocí platební brány GoPay.
 • Prodejním místem je Informační centrum Zámek Slavkov-Austerlitz, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna.
 • Slevy ze vstupného nejsou poskytovány.
 • Zakoupené vstupenky nelze vyměnit ani vrátit.